Vērtības

Tomēr ar jēdzienu „vērtība” ir jāsaprot kaut kas derīgs, vajadzīgs un, protams, vērtīgs. Vērtību sistēma cilvēkam var veidoties no dažādiem faktoriem, piemēram, ģimenes uzskatiem, paša dzīves pieredzes.


Kopumā tiek izdalītas 10 vērtības, kas katram cilvēkam var atšķirties, un šīs atšķirības nosaka vērtību secīgums pēc svarīguma pakāpes:

 

Vara – vara, bagātība, publiskā tēla saglabāšana, sabiedriskā atzinība;
Sasniegumi – panākumi, spējas, godkārība, ietekme, prāts;
Hēdonisms – dzīves baudīšana;
Stimulācija – bezbailība, dzīves dažādība, aizraujoša dzīve;
Pašefektivitāte – zinātkāre, radošās spējas, brīvība, mērķu izvēle, neatkarība, pašcieņa;
Universālisms – vides aizsardzība, vienotība ar dabu, skaistums, iecietība, sociālais taisnīgums, dzīves gudrība, vienlīdzība, iekšējā harmonija;
Labvēlība – izpalīdzība, godīgums, piedotspēja, lojalitāte, atbildība, garīgā dzīve, patiesa draudzība, dzīves jēga;
Tradīcijas – notiekošā pieņemšana, ticība, pieticība, tradīciju cienīšana, mērenība, bezrūpība;
Konformitāte – paklausība, vecāku un vecu cilvēku cienīšana, pieklājība, pašdisciplīna;
Drošība – tīrība, savstarpējā izpalīdzība, kārtība sabiedrībā, ģimenes drošība, piederības sajūta, veselība.