Oktobra tēma - Pilnvērtīga un harmoniska sabiedrība

Harmoniskas sabiedrības noslēpums ir savstarpēja saskaņa un sadarbība. Sabiedrība nevar pastāvēt, ja tās locekļiem nav kopīgu vērtību un tie nav ieienteresēti kopēju mērķu sasniegšanā.