Novembra2019tēma

Viss sākas ar attiecībām ģimenē. Ja tajās valda savstarpēja cieņa un katrs godprātīgi pilda savus pienākumus, tad harmonija un prieks pavadīs katru tās soli.

Izveido darbiņu par tēmu Attiecības ģimenē, jebkurā zīmēšanas tehnikā, un to atsūti mums līdz 2019. gada 30. novembrim.